Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Už sú známe výsledky súťaže!

Gratulujeme tímu Netrollers:

Michalovi Dobišovi, Vladimírovi Hlaváčkovi, Linh Hoang Xuanovi,
Michalovi Jajcajovi, Dušanovi Lamošovi

(študentom inžinierskeho štúdia v odbore Softvérové inžinierstvo)
pod vedením Mgr. Aleny Kovárovej

s projektom: icPoint: Interactive Night Sky Observation

Projekt je zameraný na hľadanie hviezd nočnej oblohy
a mal by slúžiť nadšencom poznávajúcim hviezdy a súhvezdia.
Stačí ukázať laserovým ukazovadlom na želanú hviezdu
a systém vám poskytne o nej informácie zaujímavou multimediálnou formou.

Do súťaže Europrix Multimedia Top Talent Award 2007 bolo zaslaných 278 projektov z 29 krajín. Odborná porota vybrala len 48 projektov, ktoré ocenila pečiatkou kvality a z nich 21 nominovala na cenu EUROPRIX Top Talent Award 2007.

Projekt našich študentov bol hodnotený v dvoch kolách dvoma rôznymi skupinami porotcov. Tí projekt ocenili pečiatkou kvality a zároveň ho odporúčajú zákazníkom a užívateľom.

Top Talent Quality Seal (pečiatka kvality) je odborným potvrdením, že projekt je vysoko inovatívny a kreatívny.

Viac informácií o súťaži, nominovaných projektoch, o projektoch ocenených pečiatkou kvality a o Festivale (vyhlásenie víťazov a predvedenie ocenených projektov) nájdete na stránke EUROPRIX Top Talent Award.