Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujem si oznámiť,
že v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov,
sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova ul. č. 3, v miestnosti č. D 424 dňa

15. marca 2011 o 9:00 h

uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Michala Čerňanského, PhD.

z Ústavu informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU

na tému:

„Využitie masívneho paralelizmu v oblasti strojového učenia“