Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame vás
na 2. podujatie Týždňa spolupráce s praxou,
ktoré pripravila spoločnosť Tatra banka v spolupráci s FIIT STU

27. februára 2012

v pondelok od 14:00 do 18:00 v BC 300

 

PREZENTÁCIE:

14:00 - 14:10     Miroslav Poul (TB), Ivan Kotuliak (FIIT STU):
Otvorenie


14:10 - 14:25     Miroslav Poul:
Inovácie a softvérový vývoj v Tatra banke


14:25 - 15:05     Peter Kopriva:
Generovanie jazykovo podobných hesiel
- problémy automatických generátorov hesiel
- generátor jazykovo podobných hesiel
- fáza 1. štatistický zber dát z prirodzeného jazyka
- fáza 2. generátor hesiel na báze markovovských reťazcov 1. radu
- príklady
- využitie a možné rozšírenia


15:05 - 15:50     Martin Kosa:
Implementácia agilných metód v TB
Implementácia agilných metód v TB, ich zavádzanie, využívanie, výhody, nevýhody implementácie.


15:50 - 16:30     Martin Vadovič:
Interné bezpečnostné smernice
- koľko smerníc potrebuje firma
- legislatívne požiadavky na bezpečnostné smernice
- východiská pre tvorbu smerníc, základné štandardy, prehľad
- štruktúra interných smerníc, závislosť od organizačnej štruktúry organizácie
- uvedenie smerníc do praxe, udržiavanie aktuálnosti
- bezpečnostné povedomie zamestnancov, e-learning


16:30 - 17:15     Martin Kosa:
Význam kontinuálnej integrácie v praxi
Používanie kontinuálnej integrácie vo vývoji, význam implementácie kontinuálnej integrácie, význam z pohľadu dodavky.


17:15 - 18:00     Marek Zeman:
Zdroje bezpečnostného logovania, korelácia logov a sprístupnenie
- ochranné systémy v organizácií (perimeter, interná sieť, aplikácie, PC)
- zdroje logov v organizácii
- spôsob korelovania a prezentovania
- forenzné techniky zabezpečovania a uchovávania logov
- forenzná prax na Slovensku

 

Pozrite si fotky z podujatia >>>