Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V dňoch 22. - 26. septembra 2008 sa bude konať na Hrebienku konferencia ITAT 2008 - Information Technologies - Applications and Theory.

Konferenciu organizujú:

  • Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Ústav informatiky Akademie věd České republiky, Praha
  • Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
  • ÚISI, Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu

 

Dôležité dátumy

11. 5. 2008   zaslanie abstraktov
18. 5. 2008   zaslanie článkov
22. 6. 2008   oznámenie o prijatí
6. 7. 2008   camera ready
30. 7. 2008   skorá registrácia a zaplatenie konf. poplatku
22. - 26. 9. 2008   program konferencie