Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Praha (ČR), 26. - 29. mája 2008

Seminár s niekoľkoročnou tradíciou poskytuje priestor na prezentáciu výsledkov a zámerov odborníkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie z Česka a Slovenska. Cieľom seminára je aj hľadanie transdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré sa zaujímajú o túto široko chápanú oblasť vedy.

Dôležité termíny:
    Zaslanie prihlášky a abstraktu 28. 2. 2008
    Zaslanie finálnej verzie príspevku 20. 3. 2008
    Úhrada konferenčného poplatku 20. 4. 2008
    Konanie seminára 26. - 29. 5. 2008

Všetky podrobné informácie spolu s prihláškou a predbežným programom nájdete na webovej stránke konferencie:

cogscience.cuni.cz/kuz2008