Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

KUZ 2009

Stará Lesná, 1. - 6. júna 2009

Seminár s už skoro desaťročnou tradíciou vytvára priestor na prezentáciu výsledkov a zámerov odborníkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie zo Slovenska a Česka. Cieľom seminára je aj hľadať styčné body a budúce oblasti spolupráce medzi rôznymi vednými disciplínami spájanými spoločným záujmom o túto široko chápanú interdisciplinárnu vednú oblasť.

Dôležité termíny:
  registrácia a zaslanie abstraktu 28. 2. 2009
  potvrdenie príspevku a zaradenie do kategórie
  prezentácia či poster, alebo zamietnutie príspevku
  16. 3. 2009
  zaslanie príspevku v konečnej podobe 31. 3. 2009
  úhrada konferenčného poplatku 30. 4. 2009
  konanie seminára 1. - 4. 6. 2009

Všetky podrobné informácie spolu s prihláškou a predbežným programom nájdete na webovej stránke konferencie.