Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

KUZ 2010

Ostravice (ČR), 31. mája - 4. júna 2010

Seminár s desaťročnou tradíciou vytvára priestor na prezentáciu výsledkov a zámerov odborníkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie zo Slovenska a Česka. Cieľom seminára je aj hľadať styčné body a budúce oblasti spolupráce medzi rôznymi vednými disciplínami spájanými spoločným záujmom o túto široko chápanú interdisciplinárnu vednú oblasť.

Dôležité termíny:
    registrácia a zaslanie abstraktu 15. 2. 2010
    zaslanie príspevku v konečnej podobe 5. 4. 2010
    úhrada konferenčného poplatku 30. 4. 2010
    konanie seminára 31. 5. - 4. 6. 2010

Všetky podrobné informácie spolu s prihláškou a predbežným programom nájdete na webovej stránke konferencie.