Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

KUZ 2011

Smolenice 4. - 7. apríla 2011

Seminár s jedenásťročnou tradíciou vytvára priestor na prezentáciu výsledkov a zámerov odborníkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie zo Slovenska a Česka. Cieľom seminára je aj hľadať styčné body a budúce oblasti spolupráce medzi rôznymi vednými disciplínami spájanými spoločným záujmom o túto široko chápanú interdisciplinárnu vednú oblasť.

Dôležité termíny:
    záväzná prihláška (doc.) spolu s finálnou verziou príspevku 15. 2. 2011
    úhrada konferenčného poplatku do 1. 3. 2011
    konanie seminára 4. - 7. 4. 2011

Všetky podrobné informácie spolu s prihláškou a predbežným programom nájdete na webovej stránke konferencie.