Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V dňoch 19. - 20. októbra 2007 sa v Prahe, Bratislave, Brne a Ostrave uskutočnila tímová programátorská súťaž ACM CTU Open Contest 2007.

Súťaže sa zúčastnilo 58 tímov z univerzít Česka a Slovenska. V Bratislave to bolo 23 tímov zo Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave a Žilinskej Univerzity (sponzor: firma Gratex International a Nadácia pre rozvoj informatiky).

V súťaži zvíťazil tím z MFF UK v Prahe (ČR) pred tímom FMFI UK v Bratislave. Na 3. mieste skončil tím FIIT STU v Bratislave, ktorý tvorili študenti bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika - Daniel Švoňava a Michal Lohnický.
Všetky tri tímy vyriešili rovnaký počet zo zadaných úloh - 4 z 9.

Umiestnenie ďalších našich tímov:
5. miesto "mimo súťaž" (bez možnosti postupu do stredoeuópskeho kola) tím, ktorého jediným členom bol náš kolega Peter Trebatický - 3 vyriešené zadania
11. miesto tím študentov bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika - Karol Rástočný, Jozef Janošík, Martin Labaj - 2 vyriešené zadania.

Dva najlepšie tímy FIIT STU budú reprezentovať našu univerzitu na stredoeurópskom regionálnom kole ACM ICPC v Prahe v novembri tohto roku.

Ďalšie umiestnenia nájdete vo výsledkovej listine a k dispozícii sú aj zadania príkladov.