Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

24. októbra 2011 sa na pôde FIIT STU v Bratislave uskutocnili voľby kandidáta na dekana fakulty.
Doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. dostal dôveru väčšiny senátorov.

Pozrite si zápisnicu z volieb .

Predstavenie kandidáta (13. 10. 2011)