Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

21. októbra 2011 sa v Prahe uskutočnilo finále súťaže o najlepšiu diplomovú prácu a o najlepšiu bakalársku prácu v oblasti informatiky a informačných technológií.

Po päť finalistov z každej kategórie prezentovalo svoju prácu pred odbornou porotou, ktorá na záver vyhlásila víťazov prvého ročníka súťaže.

Študentská súťaž ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) už pozná svojich víťazov pre rok 2011. Barbora Micenková z VUT v Brne získala za najlepšiu diplomovú prácu: Verification of Authenticity of Stamps in Documents, supervisor: Adam Herout finančnú odmenu vo výške 1 000 €, jej vedúci Adam Herout 200 € a Pavol Bielik z FIIT STU v Bratislave za najlepšiu bakalársku prácu: Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života 300 €, jeho vedúci Michal Barla 100 €.

Úspešní boli i ďalší naši študenti, ktorí získali v kategórii Diplomové práce 4. miesto Martin Labaj s prácou: Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby (vedúca práce Mária Bieliková) a 5. miesto Karol Rástočný s prácou: Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov (vedúci práce Michal Tvarožek).

Na fotkách (zhora zľava): Prezentácia Pavla Bielika, Martina Labaja a Karola Rástočného, (dole) "family foto" finalistov s vedúcimi prác a porotcami.

Výsledky nájdete na stránke súťaže Vítězové ACM SPY 2011.

Viac fotiek nájdete na stránke >>>

Pozrite si: