Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

Študent STU v Bratislave (Regionálna sieťová akadémia Cisco pri FIIT STU), Peter Mesjar, absolvoval úspešne v Bruseli dňa 8. februára 2007 jeden z najvyšších certifikačných testov v oblasti sieťových technológií – CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) pod číslom 17428. Počas celkovej 15-ročnej histórii certifikačnej skúšky získalo tento certifikát približne 16 tisíc sieťových špecialistov (historicky prvé pridelené číslo je 1025). Peter je momentálne na Slovensku 20-tym držiteľom tohto medzinárodne najviac ceneného certifikátu.

„CCIE is Cisco's highest level of professional certification” (www.cisco.com/ccie) – je to najvyššia úroveň profesionálnej certifikácie vedomosti sieťových špecialistov. Menej než trom percentám sieťových profesionálov vôbec sa podarí dosiahnuť túto úroveň certifikácie. Pre jej dosiahnutie nestačí len „osvojiť si obrovské množstvo informácií“, ale je potrebné preukázať aj praktické schopnosti riešiť problémy s najvyššou úrovňou zložitosti. Tento výsledok je o to cennejší, že ho dosiahol študent programu NetAcad už počas riadneho univerzitného štúdia. Nedisponujeme informáciou, že by takýto excelentný výsledok dosiahol ešte nejaký iný študent v Európe. V každom prípade patrí Peter k najmladším držiteľom (ak vôbec nie je najmladší) tohto certifikátu vôbec.

Získať certifikačnú skúšku znamená pre uchádzača najskôr vykonať kvalifikačnú teoretickú skúšku, ktorá má podobu typického klikacieho testu cez web. V časovom limite 2 hodín odpovedá na 100 otázok. Minimálne skóre na úspešné zloženie teoretickej časti je 70 %. Od úspešného termínu má potom 18 mesiacov, aby úspešne vykonal praktickú časť skúšky. Na svete je len niekoľko špeciálne pripravených laboratórií, kde je možné praktickú časť skúšky vykonať. V rámci Európy sa dá praktická časť skúšky vykonať v hlavnom meste Belgicka, Bruseli.

Praktická časť skúšky je veľmi náročná. Trvá 8 hodín, po prvých 4 hodinách s jednou polhodinovou prestávkou na obed. Uchádzač dostane zošit s topológiou siete, fyzickým zapojením sieťových zariadení a zoznamom úloh, ktoré musí vypracovať. Bodové ohodnotenie úloh je dvoj- alebo trojbodové. Každá takáto úloha je zložená z viacerých krokov, ktoré sa premietnu na samotné konfiguračné príkazy, či už zadávané postupne, alebo kombinované s príkazmi z iných úloh. Praktická časť skúšky je o to náročnejšia, že za danú úlohu môže uchádzač získať buď plný počet bodov, alebo ani jeden. Žiadne parciálne bodovanie neexistuje.

Certifikačná skúška CCIE certifikuje vedomosti z viacerých oblastí. Najpopulárnejšou oblasťou je “Routing and Switching”, kde sa certifikoval aj Peter Mesjar. Certifikačná skúška “CCIE Routing and Switching” testuje vedomosti, ako aj dôkladné pochopenie oblastí Ethernet sietí a prepínačov, WAN sietí v podobe Frame Relay, PPP, HDLC a ďalších protokolov, IPv4 a IPv6 protokolov, smerovanie s protokolmi RIP, OSPF, EIGRP, BGP (pre IPv4, ako aj IPv6), multicast smerovanie a služby, bezpečnostné prvky zabudované do protokolov a zariadení samotných, dodatočné služby pre redundanciu a správu siete a služby QoS. Pre úspešné zvládnutie skúšky je potrebné množstvo vedomostí spolu s dôkladným pochopením týchto technológií. Preto je dôležitá príprava, ktorá spočíva nielen v množstve rokov praxe strávených prácou so sieťovými technológiami (Cisco odporúča 3-5 rokov ako minimum), ale aj dodatočných mesiacoch príprav pred samotným vykonaním certifikačnej skúšky. Petrov spôsob prípravy spočíval práve v predchádzajúcich 4 rokoch praxe - najskôr ako študent a neskôr ako inštruktor v rámci sieťového akademického programu Cisco NetAcad, ktorého súčasťou je práve aj Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Absolvovaním certifikačnej skúšky CCIE si Peter mal možnosť overiť svoje vedomosti do hĺbky, a zaradiť sa tak medzi najlepších sieťových špecialistov.

Petrovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov k napĺňaniu ďalších cieľov.