Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

13. mája 2011 sa v Aule Dionýza Ilkoviča STU v Bratislave uskutočnila slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia siedmich fakúlt STU.

Po slávnostnom sľube, ktorý (doobeda) za všetkých predniesol Ing. Michal Tvarožek, PhD. si 159 absolventov prevzalo diplom z rúk dekana svojej fakulty.

Od dekana FIIT STU, prof. Ľudovíta Molnára, si prevzalo diplom 10 absolventov. Michal Tvarožek si navyše prevzal i ocenenie rektora.

Viac na stránke STU >>>

Slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia. Ing. Michal Tvarožek, PhD. skladal sľub za všetkých absolventov, promovaných v prvej časti.

Ing. Michal Tvarožek, PhD. preberá ocenenie rektora univerzity, doc. Ing. Roberta Redhammera, PhD.

V doobedňajšej časti promócií si prevzali z rúk dekana FIIT,ˇprof. RNDr. Ľudovíta Molnára, DrSc., (zľava) Ing. Michal Barla, PhD., Ing. Michal Tvarožek, PhD. a Mgr. Jozef Tvarožek, PhD. Ďalej Ing. Peter Bartalos, PhD. a Ing. Roland Dobai, PhD. Asolventi z popoludňajších promócií s rektorom STU a dekanom FIIT.
Zľava: doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. (rektor STU), Ing. Lenka Skovajsová, PhD., Ing. Peter Kapec, PhD., Ing. Miroslav Líška, PhD., RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD., Ing. Ľubomír Majtás, PhD. a prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. (dekan FIIT).