Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame vás na semináre so spoločnosťou HP - Súčasnosť a budúcnosť biznis technológií HP

New trends in Application Management (SAP used as reference example) / ITIL/ITSM processes / OVSD

14. novembra 2007

v streda od 18:00 do 19:30 v CD 150

 

Prednáša:
Peter Bordáš

 

Anotácia prednášky:

Prvá časť
  • Popísané výhody a nevýhody Outsourcingu
  • Dôvody, prečo sa firmy v posledných rokoch rozhodujú aj napriek niektorým nevýhodám čoraz častejšie pre outsourcing

Druhá časť
  • Popis ITIL procesov ako nástroja na definovanie rozsahu supportu, aby poskytovateľ aj konzument služby vedeli jej obsah a rozsah
  • Ukážka OVSD (skryté promo pre HP produkt)

Záver a zhrnutie
  • Príklad našej služby pre nešpecifikovaného partnera (podobnosť s akýmkoľvek súčasným zákazníkom je čisto náhodná)
  • Sumár základných ITIL pojmov populárnym spôsobom, na živom príklade za použitia teórie z predchádzajúcej časti