Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

No­te­book Expo

Príď­te na naj­väč­šiu a naj­lep­šiu vý­sta­vu no­te­boo­kov a spot­reb­nej elek­tro­ni­ky na Slo­ven­sku!

26. marca 2011 od 9:00 do 18:00 do hotela Crowne Plaza v Bratislave.

Pre záujemcov o podujatie sú k dispozícii voľné vstupenky na výstavu.
Môžete si ich prísť vyzdvihnúť na dekanát od p. Ing. Bielekovej (D 220).
Vstupenky sú zlosovateľné v súťaži o hodnotné ceny.