Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

Národná súťaž v podnikateľských plánoch NOVATech je súčasťou medzinárodnej aktivity spoločnosti INTEL / univerzity BERKELEY (plagát ). Cieľom tejto súťaže je aktivovať podnikateľský potenciál u ľudí, ktorí majú podnikateľský nápad a priviesť ich k prvému kroku na jeho realizáciu - napísať podnikateľský plán.

Národná súťaž NovaTech sa zameriava predovšetkým na podnikateľské nápady, ktoré súvisia s modernými technológiami ako napr.:

  - Semiconductors, Manufacturing, and Hardware
  - Internet, Mobile and Wireless
  - Digital Home and Consumer Electronics
  - Retail and Consumer Software
  - Enterprise Software and IT
  - Energy and Power Generation
  - Nanotechnology
  - Biotechnology
Ostatné oblasti podnikateľského záujmu sú však rovnako vítané.

Do súťaže sa môže prihlásiť každý, či už je to existujúci podnikateľ s novým podnikateľským nápadom alebo projekt, ktorý iba začína.

Podmienkou je, aby súčasťou tímu, ktorý tvorí podnikateľský plán, bol aspoň jeden súčasný študent vysokej školy (môže byť aj doktorand).

 

Súťaž bude prebiehať nasledovne:

do 12. 06. 2007   registrácia do súťaže vyplnením a zaslaním registračného formuláru za každého člena tímu na info@idea-org.sk
do 15. 06. 2007   autori najlepších zámerov budú vyzvaní na vypracovanie podnikateľského plánu
do 20. 08. 2007   je potrebné predložiť vypracovaný podnikateľský plán (s rozsahom max. 32 strán) v anglickom jazyku na info@idea-org.sk
do 31. 08. 2007   hodnotiaca komisia vyberie 2 víťazné družstvá, ktoré postúpia do stredoeurópskej súťaže v Bukurešti
do 10. 09. 2007   víťazné družstvá predložia 15-stránkovú prezentáciu podnikateľského plánu v ppt formáte v anglickom jazyku
05. 10. 2007   víťazné družstvá prezentujú svoj podnikateľský plán v rámci regionálneho finále v Bukurešti

 

Víťazné družstvá z Bukurešti popri finančnej cene (20 000 USD, 10 000 USD, 2 500 USD) získajú možnosť prezentovať svoj zámer na celosvetovom finále v USA. Náklady spojene s cestou do Bukurešti/USA pre dvoch členov víťazných tímov hradí sponzor.

Národná hodnotiaca komisia je zostavená z odborníkov v oblasti investícií, poradenstva a akademickej sféry. V súčasnosti sú v nej zástupcovia Slovensko-amerického podnikateľského fondu (fond rizikového kapitálu), Squire Sanders (právnická spoločnosť), Samuel Starke (poradenská spoločnosť).

Informácie ako napísať podnikateľský plán a registračný formulár sú prístupné na úvodnej stránke (iba v anglickej verzii) pod hlavičkou NovaTech.

 

Kontakty pre ďalšiu komunikáciu a zasielanie dokumentov:   info@idea-org.sk
prípadne
andreanska@gmail.com