Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Dovoľujeme si oznámiť, že dňa 24. novembra 2011 o 9:00 h sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce Ing. Attilu Štrbu: Wireless Embedded Systems Powered by Energy Harvesting.