Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
31. januára 2017
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutočnia obhajoby dizertačných prác:

o 9.00 hod.    Ing. Lukáša Valáška:
Počítačová simulácia priebehu požiarov a analýza ich dôsledkov

v odbore: 9.2.9 Aplikovaná informatika

o 10.30 hod.    Ing. Jána Laštinca:
Security Extension of Automotive Communication Protocols Using Ethernet/IP

v odbore: 9.2.9 Aplikovaná informatika

POZNÁMKA:
pôvodný termín J. Laštinca (19. 1. 2017) bol zrušený zo zdravotných dôvodov.