Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Cyklus prednášok November s technológiami IBM 

 

Operačný systém i5/OS s praktickými ukážkami

v stredu 29. novembra 2006 o 15:55 v DE 300

 

Prednáša:

Ing. Roman Horský, IBM Slovakia BPTM System i™ CEMAAS,
Ing. Richard Šefčík, System i™ AIX/ LINUX/ Windows integr. & HA solution – CEMAAS

 

Anotácia prednášky:

Táto prednáška rozšíri pohľad na operačné systémy tým, ktorí zatiaľ poznajú operačný systém Windows a operačné systémy typu UNIX. Predstaví ďalšiu alternatívu riešenia operačného systému, čo umožní nadhľad pri vnímaní problematiky operačných systémov.

Vysvetlí princípy tohto riešenia a jeho prínosy napríklad v oblasti virtualizácie, stability systému a bezpečnosti. Súčasťou prednášky budú praktické ukážky i5/OS.

Prednáška bude súčasťou predmetu: Operačné systémy.