Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame vás dňa 11. decembra 2008 na obhajobu doktorskej dizertačnej práce
doc. RNDr. Jiřího Šímu, CSc.: Neurónové siete, ako modely analógových výpočtov
v odbore Umelá inteligencia.

Pozvánka

Autoreferát