Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Študenti štud. programu Počítačové a komunikačné systémy a siete, ktorí si v letnom semestri akad. roka 2010/11 zapísali predmet Diplomový projekt I si majú prísť do 15. apríla 2011 prevziať zadania k Ing. K. Pribišovej (miestnosť D 120).

Upozorňujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť disciplinárnou komisiou FIIT STU. Diplomové projekty bez zadania nebudú prevzaté podateľňou FIIT.