Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave oznamuje, že dňa

22. septembra 2016 o 11.00 hod.
sa v zasadačke dekana (2.06) FIIT STU v Bratislave uskutoční
habilitačná prednáška
Ing. Vandy Benešovej, CSc.

(z Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave):
Detekcia a rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia.

Obhajoba habilitačnej práce: Príspevok k detekcii a rozpoznávaniu objektov metódami počítačového videnia (v odbore aplikovaná informatika) bude 22. septembra 2016 na Vedeckej rade FIIT STU, so začiatkom o 13.00 hod.

Habilitačné konania