Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave organizuje
v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
spoločný vedecký seminár pre doktorandky a doktorandov z Českej a Slovenskej republiky
v oblasti architektúr, algoritmov pre návrh, diagnostiku a spoľahlivosť digitálnych,
analógových a zmiešaných obvodov a systémov:

Počítačové architektúry & diagnostika - PAD 2011
Kongresové centrum Academia, Stará Lesná
12. – 14. septembra 2011

Dôležité termíny:

13. 6. 2011 odoslanie príspevkov doktorandov
17. 7. 2011 vypracovanie posudkov recenzentmi
10. 8. 2011 zaslanie finálnych príspevkov (camera ready)
20. 8. 2011 registrácia účastníkov
12. - 14. 9. 2011 seminár PAD, Stará Lesná