Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
6. marca 2012 o 11:15 na FIIT STU v Bratialve v priestoroch B-klubu sa uskotoční inauguračná prednáška doc. RNDr. Gabriela Juhása, PhD. z ÚIM FEI STU v Bratislave na tému Petriho siete a ich aplikácie (odbor Aplikovaná informatika) >>>