Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Výberové konanie na miesta vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov pre oblasti určené študijnými odbormi informatika, softvérové inžinierstvo, počítačové inžinierstvo, informačné systémy a aplikovaná informatika.