Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dňa 27. 11. 2006 o 14:00 sa uskutoční prezentácia Coventry University (UK), School of Engineering o možnosti štúdia na Coventry University v rámci programu Socrates/Erasmus.

Prezentácia s voľnou diskusiou sa bude konať na rektoráte STU, Vazovova 5, I. posch., miestnosť č. A 212.

Vstup voľný.