Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v utorok 27. októbra 2015 od 11.00 do 13.00 hod.

v malej zasadacej miestnosti dekana (2.08 na 2. NP) na FIIT STU

sa uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Navrhnutí kandidáti :

  1. Ing. Dušan Bernát
  2. doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
  3. Ing. Peter Kapec, PhD.
  4. Ing. Peter Pištek, PhD.
  5. Ing. Jakub Šimko, PhD.
  6. Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
  7. doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.