Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vo štvrtok 27. októbra 2011 od 10:00 do 13:00
sa v priestoroch fakulty v miestnosti D 220
uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Navrhnutí kandidáti:

  1. Ing. Michal Barla, PhD.
  2. Ing. Dušan Bernát
  3. prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
  4. doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.
  5. prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

Kandidáti do senátu