Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vo štvrtok 30. septembra 2010 od 11:00 do 13:00
budú v priestoroch fakulty v miestnosti D 220
prebiehať doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Navrhnutí kandidáti:

  1. Ing. Ivan Polášek, PhD.
  2. Ing. Peter Trúchly, PhD.