Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v utorok 17. októbra 2017 od 11.00 do 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti dekana (2.06 na 2. NP) na FIIT STU

sa uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Navrhnutí kandidáti :

  1. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
  2. doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
  3. Ing. Peter Lacko, PhD.
  4. Ing. Peter Trúchly, PhD.