Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v utorok 9. februára 2016 od 11.00 do 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti dekana (2.06 na 2. NP) na FIIT STU

sa uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS STU.

Navrhnutí kandidáti :

  1. prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.