Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vo štvrtok 23. januára 2014 (štvrtok) od 10.00 hod. do 12.00 hod.
sa v priestoroch fakulty v zasadacej miestnosti 2.06
uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS STU.

Navrhnutí kandidáti:

  1. Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
  2. Ing. Peter Trúchly, PhD.