Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

 

ktoré sa uskutoční v priestoroch Sieťovej akadémie FIIT STU v Bratislave

27. marca 2013 o 9:00.

Jednotlivci súťažia v kategóriách:
>> UNI - teoretický test a praktický test na reálnych Cisco zariadeniach,
>> PT - teoretický test a praktický test v Packet Traceri.

Víťazi postupujú do národného kola a možno i do medzinárodného.

Prever si svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti
z oblasti počítačových sietí.

Viac informácii >>>