Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Networking Academy Games

Súťaž študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku, kde môžu demonštrovať svoje teoretické i praktické vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej Republike.

Školské kolo súťaže pozostáva z praktického testu - konfigurácia zariadení a riešenie bežných problémov v počítačových sieťach. Na teste môžeš očakávať úlohy na úrovni CCNA 1 - 4.

Prever si svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti
z oblasti počítačových sietí.

28. apríla 2016 od 10.15 - 11.45 hod.
Sieťová akadémia FIIT STU v Bratislave

Registrácia e-mailom: nag[at]cisco.fiit.stuba.sk

Dvaja najlepší riešitelia postupujú do národného kola:
9. júna 2016 v priestoroch ASC pri FEI TU v Košiciach.

Víťazní riešitelia národného kola budú nominovaní do NetRiders.

Viac informácii >>>