Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Už siedmy rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

Tohtoročný trval od 29. novembra do 3. decembra 2010 a jeho vyvrcholením bola národná konferencia pod názvom Energetika a jej úloha pre budúcnosť Slovenska a slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku 2010 v štyroch kategóriách.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky získali ocenenia traja laureáti, medzi nimi prof. Mária Bieliková, ktorá bola ocenená za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume programových a informačných systémov pre personalizovaný sociálny web a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu.

Gratulujeme!

Prof. Mária Bieliková preberá z rúk ministra školstva ocenenie Osobnosť vedy a techniky.