Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

finále súťaže v programovaní pre stredoškolákov

Korešpondenčné kolo súťaže už má svojich víťazov, sú známi i finalisti .

Finále súťaže stredoškolákov v programovaní sa uskutoční
18. a 19. marca 2011 v priestoroch FIIT STU v Bratislave.
Zúčastnia sa ho súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola,
ktorí v časovom limite budú individuálne riešiť zadané problémy.

Harmonogram:

18. marec 2011 - piatok
15:00 - 16:00 Registrácia účastníkov
(vestibul 1. poschodia, blok D)
16:00 - 16:30 Privítanie finalistov a informovanie o priebehu súťaže
(poslucháreň CD150)
16:30 - 18:00 Skúšobné kolo súťaže
(počítačové laboratóriá)
18:00 Diskusia k súťaži
(poslucháreň CD150)
19. marec 2011 - sobota
  7:30 -   8:00 Otvorenie finále súťaže
(poslucháreň CD150)
  8:00 - 13:00 Finále súťaže ProFIIT 2011
(počítačové laboratóriá)
13:00 - 14:00 Občerstvenie
(vestibul 1. poschodia, blok D)
14:00 - 15:00 Informácie o štúdiu na FIIT STU
Vysvetlenie riešení úloh z finále súťaže
(poslucháreň CD150)
15:00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
(poslucháreň CD150)