Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

21. – 22. októbra 2011 sa na ôsmich univerzitách Česku a Slovensku uskutočnilo lokálne kolo celosvetovej súťaže v programovaní ACM ICPC v rámci CTU Open Contest.

V Bratislave súťaž zastrešovala Fakulta informatiky a informačných technológií, kde sa stretlo 17 tímov dvoch univerzít - Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave.

Do súťaže sa prihlásilo 96 tímov 11 univerzít. Zvíťazil tím z Masarykovej univerzity (ČR), ktorý zvládol 6 zadaní z deviatich, pred tímami z UK v Bratislave, ktoré si vybojovali 2. a 3. miesto vyriešením 5 zadaní.

Najlepší tím z STU v Bratislave, študenti FIIT: Jakub Kříž, Ondrej Proksa a Márius Šajgalík, vyriešil 4 zadania a skončil na 7. mieste, no z technických univerzít bol najlepší.

Pozrite si celkové výsledky lokálneho kola súťaž.

Regionálne kolo bude v novembri 2011 v Prahe (ČR) a svetové finále v máji 2012 vo Varšave (Poľsko).