Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Do nášho tímu hľadáme spoľahlivého kolegu / spoľahlivú kolegyňu, ktorý / ktorá bude organizačne zabezpečovať projektové činnosti na fakulte, t. j.:

 • vyhľadávať príležitosti pre získanie financií cez zaujímavé výskumné projekty,
 • nastavovať, manažovať a priamo zabezpečovať administratívnu a organizačnú podporu prípravy a realizácie projektov (výkazníctvo, komunikácia s agentúrou, podpora prípravy správ),
 • koordinovať fakultnú účasť na národných a medzinárodných programoch v oblasti výskumu a vývoja,
 • podieľať sa na zabezpečení chodu projektového oddelenia,
 • riešiť bežné prevádzkové potreby pri realizácii projektov,
 • organizačne podporovať projekty počas celého cyklu projektu/ov, vrátane efektívneho reportovania a vyhodnocovania projektov.

Ponúkame hlavný pracovný pomer s možnosťou práce aj na skrátený pracovný úväzok.

 

Osobnostné predpoklady, znalosti a zručnosti

 • organizačné a koordinačné zručnosti,
 • zmysel pre zodpovednosť, schopnosť dodržiavať stanovené termíny,
 • proaktivita, samostatnosť pri riešení úloh,
 • aktívny prístup k riešeniu problémov,
 • analytické myslenie,
 • precíznosť,
 • anglický jazyk - aktívne písomne aj ústne pre potreby medzinárodnej komunikácie,
 • tabuľkové procesory, prezentačné techniky (MS Office) - pokročilý až expert,

Požadované vzdelanie a prax:

 • vysokoškolské 2. stupňa,
 • predchádzajúca prax v manažmente projektov výhodou.

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • veľký priestor na sebarealizáciu,
 • flexibilita, pružná pracovná doba,
 • skvelí kolegovia.

Informácie o výberovom konaní:

 • Na výberový pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú naše požiadavky.

Nástup: ihneď alebo dohodou.

Plat: od 1 000 eur brutto (závisí od výkonu, skúseností v projektovom manažmente oddelení a zabezpečovaných projektov).

Žiadosť s profesijným životopisom a motivačným listom s kontaktnou informáciou zasielajte e-mailom na adresu: erika.niznanska[at]stuba.sk.


Opis spoločnosti:

Vízia Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) je prispieť k silnejšej slovenskej ekonomike a kvalitnejšiemu životu vďaka uznávaným odborníkom - osobnostiam - absolventom FIIT STU a pomenúvaním a riešením výskumných problémov v oblasti informatiky a informačných technológií.

FIIT STU má ambíciu stať sa lídrom združujúcim najlepších v informatike v širšom regióne strednej Európy. Silnou stránkou fakulty je aktuálne najlepšia pozícia absolventov FIIT STU na Slovensku, tím zanietených akademických pracovníkov, ktorých hlavným cieľom a motiváciou je špičková kvalita vzdelávania a výskumu. Základnými hodnotami fakulty sú slušnosť a čestnosť, empatia a ľudskosť v spojení s náročnosťou, čo je základom pre výchovu našich študentov a vytváranie dobrého miesta pre prácu našich kolegov.

FIIT STU vychováva absolventov, ktorí sa dlhodobo uplatňujú na významných pozíciách v IT priemysle na Slovensku a aj v zahraničí. Výskum predstavuje základnú metódu pre výchovu kvalitných absolventov. V získavaní a realizácii projektov je veľký potenciál, v ktorom využívame potenciál šikovných študentov, výskumníkov a učiteľov na fakulte, ktorí sú experti vo vybraných oblastiach.

 • V poslednom období sme pripravili viaceré projekty vo výzvach štrukturálnych fondov.
 • Druhý rok funguje program partnerstiev s priemyselnými subjektami a program spoločných výskumných laboratórií.
 • Začali sme výskumné projekty (najmä formou zmlúv o dielo) s viacerými firmami.

Na fakulte sa snažíme:

 • Ukázať, že na Slovensku je miesto, kde môžu mladí ľudia rásť a dosahovať skvelé výsledky.
 • Získavať najšikovnejších uchádzačov pre všetky stupne štúdia zo Slovenska a aj zo zahraničia, motivovaných pracovať na sebe a participovať na živote fakulty a šíriť dobré meno svojej alma mater.
 • Získať nových výskumníkov zo Slovenska aj zo zahraničia.
 • Rozvíjať oblasti, ktoré sú pre Slovensko kľúčové.
 • Stať sa centrom, ktoré vo vybraných oblastiach, najmä v umelej inteligencii a informačnej bezpečnosti, dokáže byť partnerom špičkových Európskych výskumných centier.