Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V dňoch 9. - 11. júna 2016 návštívila delegácia z Istanbul Bilgi University (Turecko) Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Zástupcovia tureckej univerzity prof. Mehmet Durman (Rector), prof. Atilla Eriş (VP/Provost) a doc. Şamil Erdoğan (Director of International Center) podpísali dohovor o vzájomnej spolupráci "Academic Protocol", prezreli si univerzitné centrá, navštívili jej dve fakulty (FIIT a MtF) a tiež historické pamiatky Bratislavy a Trnavy.

Prodekan prof. Pavol Návrat v mene dekanky FIIT, prof. Márie Bielilovej, spolu s Dr. Katarínou Jelemenskou (riaditľkou UPAI) a Dr. Alenou Kovárovou (zástukyňou riaditeľa UISI), prijal 10. júna 2016 na Fakulte informatiky a informačných technológií tureckú delegáciu.
Okrem výmeny informácií na úvodnom rokovaní si hostia prezreli Výskumné laboratórium Eset, výskumné laboratórium multimediálnych aplikácií orientovaných na využitie v doprave a laboratórium používateľského zážitku (UX lab).


Zľava: Katarína Jelemenská, Pavol Návrat, Alena Kovárová, Atilla Eriş, Mehmet Durman, Şamil Erdoğan.


Zľava: Şamil Erdoğan, Atilla Eriş, Mehmet Durman, Peter Košinár (Eset).


Zľava: Şamil Erdoğan, Pavol Návrat, Atilla Eriş, Katarína Jelemenská, Mehmet Durman, Alena Kovárová, Jana Štefánková (STU), Pavel Čičák (FIIT).