Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame vás
na 1. deň Týždňa spolupráce s praxou,
ktorý pripravila spoločnosť HP Slovakia v spolupráci s FIIT STU

1. marca 2010

v pondelok od 9:30 do 12:00 v BC 300

 

PREZENTÁCIE:

  9:30 -   9:40     Daniel Matuška (HP), Pavel Čičák (FIIT STU):
Otvorenie


  9:40 - 10:10     Jaroslav Dolinský:
Úloha projektového manažmentu v IT biznise
Cieľom prezentácie je predstaviť projektový manažment ako komplexnú profesiu, veľmi dôležitú pre úspešné nasadzovanie informačných systémov. Poslucháči si uvedomia, že okrem kvalitných technológií je pre IT dôležité aj profesionálne ošetrenie celého procesu od nápadu až po finálnu realizáciu. V rámci prezentácie budú poslucháči upozornení na niektoré špecifiká, riziká a problémové oblasti z praxe.


10:10 - 10:40     Michal Humenský:
HP softvérové riešenia - Titanic story: potopenie "nepotopiteľného"...
Titanic sa nemusel potopiť, keby pri realizácií použili HP BTO portfólio! Prednáška predstaví popis portfólia HP softvéru na prípade Titanicu.


10:40 - 11:10     Vojtech Bálint:
Využitie matematiky v praxi (ISP projekt)
Typickou otázkou pri vyučovaní vyššej matematiky je „načo je mi to dobré?“. V HP sme realizovali projekt ISP pre ŽSR Cargo, kde sa využili netriviálne algoritmy z teórie grafov. Cieľom prezentácie je ukázať, ako takýto problém vyzerá, ako sa na neho pozerá matematik a čo z toho môže vzniknúť. Prezentácia popíše, aké algoritmy sme využili a ako zložité je ich implementovať.


11:10 - 11:40     Michal Martinko:
Automatizácia výmeny informácií v `supply chain`


11:40 - 12:00     Záver