Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame vás
na 1. deň Týždňa spolupráce s praxou,
ktorý pripravila spoločnosť HP Slovakia v spolupráci s FIIT STU

2. marca 2009

v pondelok od 9:00 do 13:30 v BC 300

 

PREZENTÁCIE:

  9:00 -   9:10     Jozef Hinca (HP), Pavel Čičák (FIIT STU): Otvorenie


  9:10 - 10:00     Michal Ševčík: Trendy vo vývoji elektronických osobných
                            dokladov
Problematika elektronických identifikačných dokladov je pre spoločnosť Hewlett-Packard celosvetovo, ale aj na Slovensku, veľmi významnou oblasťou pôsobenia na trhu IT. Pre túto oblasť HP vyvinulo vlastné riešenie pre manažovanie vydávania elektronických identifikačných dokladov vrátane prijímania žiadostí, centrálneho registrovania, overovania biometrie, personalizácie dokladov a manažovania ich vydávania občanom. Všetky tieto funkcie sú poskytnuté v prostredí s vysokým stupňom bezpečnosti, spoľahlivosti a výkonnosti. Na Slovensku spoločnosť HP pomáhala vybudovať Národné personalizačné centrum, v ktorom Ministerstvo vnútra SR začalo personalizovať vodičské preukazy, neskôr aj povolenia na pobyt. V minulom roku HP úspešne dodalo projekty, ktoré umožnili v NPC personalizovať občianske preukazy, aj doklady pre malý pohraničný styk a najmä nové biometrické cestovné doklady, ktoré predstavujú nový koncept pre oblasť fyzickej aj elektronickej bezpečnosti identifikačných dokladov.


10:05 - 10:50     Robert Cisár: Transforming to a Next Generation Data Centers
Prezentácia ponúkne informácie o súčasných tlakoch na transformáciu dátových centier a tiež o súčasných trendoch na trhu, benefitoch, definícii a HP vízie okolo dátových centier novej generácie. Ponúkne aj príklady transformácie dátových centier, ktoré HP uskutočnilo u svojich zákazníkov, obsahujúc vlastnú transformáciu svojich dátových centier.


10:55 - 11:30     Miroslav Franek: Virtualizácia na biznis kritických serveroch
                                 HP Integrity
Čo je to virtualizácia a aké výhody prináša podnikom. Aké typy virtualizácie ponúka Hewlett-Packard. Reálny projekt virtualizácie serverov u HP zákazníka.


11:35 - 12:05     Anton Tinka:Softvérové nástroje od spoločnosti Hewlett-
                         Packard pre oblasti riadenia a správy prevádzky IT,
                         vývoja a nasadzovania aplikácií, ako aj plánovania
                         firemných IT stratégií
Popis princípov, ktoré sa používajú pre oblasti riadenia a správy prevádzky IT, vývoja a nasadzovania aplikácií, ako aj plánovania firemných IT stratégií. Ako jednotlivé oblasti riešení pomáhajú zákazníkom odhaľovať slabé miesta v infraštruktúre, predikovať problémy, nasadzovať a testovať aplikácie, automatizovať procesy a služby a v neposlednom rade odhadovať a šetriť náklady vynaložené na prevádzku a vývoj.


12:10 - 12:55     Peter Balco: ITIL procesy v praxi
Potreba zavádzania ITIL procesov v praxi - poukázanie na tie najvýznamnejšie z nich, dôsledky ich neexistencie pre prax a ekonomický význam ich využívania z pohľadu používateľa ako i dodávateľa.


13:00 - 13:15     Daniel Matuška: HP otvorené študentom a graduantom
Prezentácia internship and graduate developement programov v HP.


13:15 - 13:30     Záver