Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

RoboCup 2008

Turnaj je určený pre študentské tímy zo strednej Európy. Všetci ktorí majú vlastného hráča a chcú si zmerať svoje sily s inými hráčmi sú vítaní.

Harmonogram:

do 28. mája 2008    sa treba prihlásiť e-mailom na adresu:    lekavy [at] fiit.stuba.sk
29. - 30. mája 2008    regionálny turnaj v simulovanom robotickom futbale

 

Ako sa prihlásiť?

Na adresu: lekavy [at] fiit.stuba.sk treba poslať:

   • názov tímu
   • kontaktné informácie autorov
   • škola na ktorej autori študujú spolu s druhom štúdia
   • stručná charakteristika hráčov (hlavné zameranie práce, využité postupy, tím z ktorého sa vychádza atď.)
   • predbežná spustiteľná verzia hráča pre účely kvalifikácie

V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame komunikáciu priamo s organizátormi.

Organizátori si vyhradzujú právo usporiadať v prípade veľkého počtu prihlásených tímov kvalifikačné kolo, v ktorom sa rozhodne o účasti tímov na turnaji.

Ďalšie pokyny:

Každý tím bude mať pridelené 1 až 2 počítače. Pre svojich hráčov bude môcť tím využiť výpočtovú silu a úložný priestor pridelených počítačov. V prípade nutnosti je možné požiadať organizátorov o pridelenie ďalšieho stroja, tejto požiadavke však nemusí byť z technických dôvodov vyhovené.

Tím je povinný dodať organizátorom spúšťacie súbory a zdrojové kódy svojho tímu, prípadne všetky ďalšie súčasti hráča potrebné na jeho beh (napríklad konfiguračné súbory), a to najneskôr do skončenia posledného zápasu turnaja. Dodané súbory budú po turnaji zverejnené. Celý tím musií byť spustiteľný jedným príkazom z príkazového riadku a tím musí tento príkazový riadok dodať spolu so súbormi hráča.

Každý tím je zodpovedný za spustenie vlastných hráčov na turnaji a nebude tolerované zdržovanie pri spúšťaní hráčov, prípadne opakované spúšťanie hráčov (a teda aj servera). Odporúčame si spúšťanie dôkladne pripraviť a niekoľkokrát vyskúšať. Rozhodca môže udeliť výnimku z tohto pravidla v prípade, že takýto stav nastal bez zavinenia tímu.