Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Semináre umelej inteligencie sú organizované na Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU
a Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK ako pravidelné stretnutie pracovníkov a študentov obidvoch pracovísk,
ktorí majú záujem o informatický vedný odbor Umelá inteligencia v jej rôznych podobách
od riadenia až po kognitívnu vedu.
Organizační vedúci: prof. Vladimír Kvasnička a doc. Ján Šefránek

Seminár sa koná v zimnom semestri akad. roka 2009/10

12. októbra - 14. decembra 2009

v pondelok vždy o 14:00 v CD 35 (prízemie v bloku D) na FIIT STU v Bratislave

12. 10. 2009
pondelok
14:00
Konekcionistické modelovanie porozumenia vetám pomocou situačného priestoru mikrosveta
1. seminár - CD 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: doc. Igor Farkaš (KAI FMFI UK v Bratislave)
19. 10. 2009
pondelok
14:00
Teória a aplikácia jednoduchých „klasifikačných systémov s učením“
2. seminár - CD 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: prof. Vladimír Kvasnička (ÚAPI FIIT STU v Bratislave)
26. 10. 2009
pondelok
14:00
Komplexita v sieťach
3. seminár - CD 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: prof. Jiří Pospíchal (ÚAPI FIIT STU v Bratislave)
09. 11. 2009
pondelok
14:00
Hierarchia v rastúcich bezškálových sieťach s lokálnymi pravidlami
4. seminár - CD 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Mgr. Peter Náther a doc. Mária Markošová (KAI FMFI UK v Bratislave)
23. 11. 2009
pondelok
14:00
Problém viacerých ciest v skrytých Markovových modeloch
5. seminár - CD 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Tomáš Vinař (KAI FMFI UK v Bratislave,
spoluatori: prof. Daniel G. Brown - SCS, University of Waterloo,Kanada, Dr. Broňa Brejová - KAI FMFI UK v Bratislave)
07. 12. 2009
pondelok
14:00
Subsumpcia - základná myšlienka tvorby systémov s komplexným správaním
6. seminár - CD 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: doc. Andrej Lúčny (KAI FMFI UK v Bratislave a MicroStep-MIS, Bratislava)
14. 12. 2009
pondelok
14:00
Aproximacia motorickeho priestoru ramena simulovaneho robota pomocou siete RecSOM
7. seminár - FMFI UK v Bratislave, pavilón informatiky, miestnosť 9
Prednášajúci: Richard Korenčiak (doktorand KAI FMFI UK v Bratislave)