Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Semináre umelej inteligencie sú organizované na Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU
a Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK ako pravidelné stretnutie pracovníkov a študentov obidvoch pracovísk,
ktorí majú záujem o informatický vedný odbor Umelá inteligencia v jej rôznych podobách
od riadenia až po kognitívnu vedu.
Organizační vedúci: prof. Vladimír Kvasnička a doc. Ján Šefránek

Seminár sa koná v zimnom semestri akad. roka 2010/11

27. septembra - 13. decembra 2010

v pondelok vždy o 14:00
v posluchárni I9 (blok Informatika) na FMFI UK v Bratislave

alebo
v posluchárni BC 300 FIIT/FEI STU v Bratislave

27. 09. 2010
pondelok
14:00
Characterizing Smooth Shapes
1. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: prof. Brendan McCane (Department of Computer Science University of Otago, Dunedin, Dunedin, New Zealand)
18. 10. 2010
pondelok
14:00
Evoluční elektronika
2. seminár - v posluchárni BC 300 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: doc. Lukáš Sekanina (Ústav počítačových systémů FIT VUT, Brno)
25. 10. 2010
pondelok
14:00
Updates of non-monotonic knowledge bases
3. seminár - v posluchárni BC 300 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: doc. Ján Šefránek (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
08. 11. 2010
pondelok
14:00
Umelá inteligencia v humanoidných systémoch
4. seminár - v posluchárni BC 300 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Ing. Mária Virčíková (Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach)
15. 11. 2010
pondelok
14:00
Reprezentácia významov mimo jazyka i v rámci neho
5. seminár - v posluchárni BC 300 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: doc. Igor Farkaš (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
22. 11. 2010
pondelok
14:00
Optimalizácia Boolovych funkcií pomocou genetického programovania
6. seminár - v posluchárni BC 300 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: prof. Vladimír Kvasnička (Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave
29. 11. 2010
pondelok
14:00
Sentence comprehension within the visual world paradigm using an attention mechanism
7. seminár - v posluchárni BC 300 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: RNDr. Ján Švantner (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
06. 12. 2010
pondelok
14:00
Optimálna cesta v územnon grafe (Optimal path in graph based on spatial data)
8. seminár - v posluchárni BC 300 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Ing. Ľubomír Varga (Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave
13. 12. 2010
pondelok
14:00
Vplyv veku a Alzheimerovej demencie na topologiu funkcnych sieti mozgu
9. seminár - v posluchárni BC 300 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: doc. Ľuba Beňušková (Department of Computer Science University of Otago, Dunedin, New Zealand a KAI FMFI UK v Bratislave)
Prednášky budú postupne doplnené.