Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Semináre umelej inteligencie sú organizované na Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU
a Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK ako pravidelné stretnutie pracovníkov a študentov obidvoch pracovísk,
ktorí majú záujem o informatický vedný odbor Umelá inteligencia v jej rôznych podobách
od riadenia až po kognitívnu vedu.
Organizační vedúci: prof. Vladimír Kvasnička a doc. Ján Šefránek

Seminár sa koná v letnom semestri akad. roka 2009/10

22. februára - ... júna 2010

v pondelok vždy o 14:00 v posluchárni I9 (blok Informatika) na FMFI UK v Bratislave

22. 02. 2010
pondelok
14:00
Problém viacerých ciest v skrytých Markovových modeloch
1. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: doc. Ľubica Beňušková (Department of Computer Science University of Otago, Dunedin, New Zealand)
01. 03. 2010
pondelok
14:00
From DNA to Jay-Z: How ideas from bioinformatics can automate finding rhymes in rap music
2. seminár - v posluchárni C (blok Matematika) FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Daniel G. Brown (University of Waterloo, Canada)
08. 03. 2010
pondelok
14:00
Farebné videnie s Octave
3. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: RNDr. Andy Lúčny, PhD. (MicroStep-MIS, spol. s r. o. a KAI FMFI UK v Bratislave)
15. 03. 2010
pondelok
14:00
Binary Cellular Automata Approach to Anonymous, Self-Stabilizing Leader Election on Rings
4. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Mgr. Peter Banda (KAI FMFI UK v Bratislave)
29. 03. 2010
pondelok
14:00
Gramatická indukcia a jej využitie
5. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Mgr. Michal Malý (FMFI UK v Bratislave)
19. 04 2010
pondelok
14:00
Využitie hry UT2004 pre simulačné účely
6. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Ing. Ľubomír Varga (ÚAPI FIIT STU v Bratislave)
03. 05. 2010
pondelok
14:00
Presné algoritmy na riešenie NP-úplných problémov
7. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: doc. Rastislav Královič (KAI FMFI UK v Bratislave)
10. 05. 2010
pondelok
14:00
Vplyv lokality na bezškálovosť a hierarchiu v sieti
8. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Martin Cajagi (doktorand KAI FMFI UK v Bratislave)
Ďalšie prednášky budú postupne doplnené.