Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Semináre umelej inteligencie sú organizované na Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU
a Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK ako pravidelné stretnutie pracovníkov a študentov obidvoch pracovísk,
ktorí majú záujem o informatický vedný odbor Umelá inteligencia v jej rôznych podobách
od riadenia až po kognitívnu vedu.
Organizační vedúci: prof. Vladimír Kvasnička a doc. Igor Farkaš

Seminár sa koná v zimnom semestri akad. roka 2012/13

1. októbra - 17. decembra 2012

v pondelok vždy o 15:00
v posluchárni BC 35 bloku C na FIIT/FEI STU v Bratislave

01. 10. 2012
pondelok
15:00
Characterizing Smooth Shapes
1. seminár - BC 35, FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: doc. Ján Šefránek (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
08. 10. 2012
pondelok
15:00
Použitie princípu kolektívnej pamäti pre akceleráciu adaptačného procesu v evolučných algoritmoch
2. seminár - v posluchárni BC 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: prof. Vladimír Kvasnička (Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave)
15. 10. 2012
pondelok
15:00
A SRN-model of neighbourhood density effect in child vocabulary development
3. seminár - v posluchárni BC 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Martin Takáč (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
22. 10. 2012
pondelok
15:00
Modelovanie sentimentu
4. seminár - v posluchárni BC 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Ing. Mgr. Peter Koncz (Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach)
29. 10. 2012
pondelok
15:00
Vizuálne metódy detekcie a rozpoznávania planárnych objektov
5. seminár - v posluchárni BC 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Vanda Benešová (Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave)
05. 11. 2012
pondelok
15:00
Contextualized Knowledge Repository
6. seminár - v posluchárni BC 300 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Martin Homola (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
12. 11. 2012
pondelok
15:00
Ant-colony optimization algorithm
7. seminár - v posluchárni BC 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: doc. Mária Lucká (Ústav informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave)
19. 11. 2012
pondelok
15:00
Ontlógie a zdielanie znalostí
8. seminár - v posluchárni BC 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Ivana Budinská (Ústav informatiky SAV, Bratislava
26. 11. 2012
pondelok
15:00
StarCraft
9. seminár - v posluchárni BC 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Mgr. Michal Čertický (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
03. 12. 2012
pondelok
15:00
Kognitívna robotika
10. seminár - v posluchárni BC 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: doc. Igor Farkaš (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
10. 12. 2012
pondelok
15:00
Argumentation in Knowledge Representation
11. seminár - v posluchárni BC 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: RNDr. Martin Baláž (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
17. 12. 2012
pondelok
15:00
O predikcii počasia z historickych máp pomocou neurónových sietí
12. seminár - v posluchárni BC 35 FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Rudolf Jakša (Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach)