Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Semináre umelej inteligencie sú organizované na Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU
a Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK ako pravidelné stretnutie pracovníkov a študentov obidvoch pracovísk,
ktorí majú záujem o informatický vedný odbor Umelá inteligencia v jej rôznych podobách
od riadenia až po kognitívnu vedu.
Organizační vedúci: prof. Vladimír Kvasnička a doc. Ján Šefránek

Seminár sa koná v letnom semestri akad. roka 2010/11

21. februára - 23. mája 2011

v pondelok vždy o 14:00 v posluchárni I9 (blok Informatika) na FMFI UK v Bratislave

21. 02. 2011
pondelok
14:00
Information Security Risk Metrics
Prednášajúci: Ing. Jakub Breier (ÚAPI FIIT STU v Bratislave)
Bezpečné riadenie prístupu v distribuovaných prostrediach za pomoci zreťazenia certifikátov
Prednášajúci: Ing. Peter Vilhan (ÚAPI FIIT STU v Bratislave)
1. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
28. 02. 2011
pondelok
14:00
Conditional Random Fields a ich použitie na anotáciu biologických sekvencií
Prednášajúci: Mgr. Broňa Brejová, PhD. (KAI FMFI UK v Bratislave)
2. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
07. 03. 2011
pondelok
14:00
Planar Object Recognition
Prednášajúci: Ing. Michal Kottman (ÚAPI FIIT STU v Bratislave)
Optimalizačný algoritmus využívajúci genetické výpočty pre dolovanie v údajoch
Prednášajúci: Ing. Peter Krammer (ÚAPI FIIT STU v Bratislave)
3. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
11. 03. 2011
piatok
09:30
Keď počítače budú inteligentnejšie ako ľudia
Prednášajúci: prof. Jiří Wiedermann (ÚI AV ČR, Praha)
mimoriadny seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
14. 03. 2011
pondelok
14:00
Modelovanie hierarchie v náhodných sieťach
Prednášajúci: Mgr. Michal Čajági (KAI FMFI UK v Bratislave)
4. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
21. 03. 2011
pondelok
14:00
Pravdepodobnostné a nedeterministické formálne metódy pri modelovaní protokolov
Prednášajúci: Ing. Peter Marko (ÚAPI FIIT STU v Bratislave)
Decentralizovaná koordinácia komunikačným radom
Prednášajúci: Ing. Michal Kobza (ÚAPI FIIT STU v Bratislave)
5. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
28. 03. 2011
pondelok
14:00
Aplikácia pravdepodobnostnej inferencie v robotike
Prednášajúci: Dr. Pavel Petrovič (KAI FMFI UK v Bratislave)
6. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
11. 04. 2011
pondelok
14:00
Umelá inteligencia mechatronických systémov
Prednášajúci: Dr. Ľuboš Magdolén (ÚAMM SjF STU v Bratislave)
7. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
18. 04. 2011
pondelok
14:00
Warranted Derivations of Preferred Answer Sets
Prednášajúci: Ing. Alexander Šimko (KAI FMFI UK v Bratislave)
8. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
02. 05. 2011
pondelok
14:00
HERBAL – Heuristic Evolutionary Rule-Based Artificial Life
Prednášajúci: Ing. Pavel Bartoš (ÚISI FIIT STU v Bratislave)
Riesenie linearne zavislych problemov stochastickymi algoritmami
Prednášajúci: Bc. Ladislav Clementis (FIIT STU v Bratislave)
9. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
09. 05. 2011
pondelok
14:00
Vyhľadávanie objektov na obraze pomocou metódy DOT
Prednášajúci: Bc. Michal Vician (FMFI UK v Bratislave), doc. Andrej Lúčny (FMFI UK v Bratislave a MicroStep-MIS)
Evolučný algoritmus pre optimalizáciu tried
Prednášajúci: Bc. David Chalupa (FIIT STU v Bratislave)
10. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
16. 05. 2011
pondelok
14:00
Využitie Answer Set Programming v praxi
Prednášajúci: Dr. René Pázman (Softec)
11. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
23. 05. 2011
pondelok
14:00
Can eDemocracy revitalise the democractic process or is it an illusion of Participation?
Prednášajúci: Peter Millard (Senior Lecturer - School of Computing, University of Portsmouth, U.K.)
12. seminár - I9 FMFI UK v Bratislave
Ďalšie prednášky budú postupne doplnené.