Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Semináre umelej inteligencie sú organizované na Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU
ako pravidelné stretnutie pracovníkov a študentov fakulty,
ktorí majú záujem o informatický vedný odbor Umelá inteligencia v jej rôznych podobách
od riadenia až po kognitívnu vedu.
Organizační vedúci: prof. Vladimír Kvasnička a prof. Štefan Kozák

Seminár sa koná v zimnom semestri akad. roka 2008/09

3. októbra - 19. decembra 2008

každý druhý piatok vždy o 13:30 v D 124 na FIIT STU v Bratislave

03. 10. 2008
piatok
Umelá inteligencia a kognitívna veda I - návrh knihy /
Neurónové siete - návrh knihy
1. seminár - zasadačka FIIT (D 124)
Prednášajúci: prof. Vladimír Kvasnička / Dr. Michal Čerňanský (ÚAPI)
17. 10. 2008
piatok
Emergencia stratégie hry s použitím učenia s odmenou a trestom
2. seminár - zasadačka FIIT (D 124)
Prednášajúci: Ing. Peter Lacko (doktorand na ÚAPI)
07. 11. 2008
streda
Trénovanie neurónových sietí na grafickom procesore
3. seminár - zasadačka FIIT (D 124)
Prednášajúci: Ing. Peter Trebatický (doktorand na ÚAPI)
14. 11. 2008
štvrtok
Umelá chémia a teória chemickej organizácie
4. seminár - zasadačka FIIT (D 124)
Prednášajúci: Mgr. Juraj Laca (doktorand na ÚAPI)
19. 12. 2008
štvrtok

5. seminár - zasadačka FIIT (D 124)
Prednášajúci: doc. Peter Tiňo (The University of Birmingham, School of Computer Science, Birmingham, UK)