Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Chceš si prispôsobiť obsah štúdia svojim predstavám?

Podaj si prihlášku na výskumnú orientáciu v bakalárskom štúdiu na FIIT STU.

Uzávierka podávania prihlášok je 28. apríla 2011.

Viac informácií >>>