Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame vás na semináre so spoločnosťou HP - Súčasnosť a budúcnosť biznis technológií HP

Solution Architect Profession

30. októbra 2007

v utorok od 17:00 do 18:30 v CD 150

 

Prednáša:
Ivana Môciková

 

Anotácia prednášky:

Základnými kameňmi architektúry sú najdôležitejšie vlastnosti, obmedzenia a rozhodovacie kritéria riešenia. Dobré riešenie z pohľadu architektúry je také, pri ktorom kľúčové atribúty systému odrážajú všetky business potreby. Solution architecture je esenciálny, zjednocujúci koncept informačného systému a jeho efektívny deployment do prevádzkového prostredia tak, aby riešil kľúčový business problém.
Zákazník požaduje riešenie, architektúra je prostriedok na jeho dosiahnutie.

Solution architecture = business architecture + technical architecture

Solution architecture sprevádza definovanie, vývoj, deployment a evolúciu komplexného informačného systému tak, aby bolo možné:

  • pochopiť business kontext a informačné potreby (aká je pridaná hodnota riešenia pre business)
  • potvrdiť, že riešenie adresuje business problém
  • spojiť vhodnú technológiu s potrebami zákazníka
  • poskytnúť systém, ktorý zohľadňuje meniace sa business potreby a poskytuje výhody nových technológii

Dobre vytvorená, zadefinovaná architektúra poskytuje stabilný framework. HP Global Method for IT Strategy and Architecture (HP GM for ITSA) je HP exkluzívny prístup pre vytvorenie solution architecture, je postavený na dlhoročných skúsenostiach.
HP GM for ITSA je založená na organizovaní architektúry do základných views – Business, Functional, Technical, Implementation views. V rámci jednotlivých views model identifikuje elementy – Drivers, Goals, Metrics, Models, Standards.

Solution architekt je dôveryhodný poradca zákazníka. Solution architekt je leader, teamový hráč, negotiator, rečník ale aj poslucháč. Je schopný vybudovať si dôveru, má schopnosť vidieť veci komplexne a jasne ich komunikovať, má záľubu v neustálom zdokonaľovaní sa v nových technológiach.